O Růstovkách

Virginie Satirová říkala, pokud vám chybí správný nástroj pro práci, vymyslete si ho. A tak se stalo!

S radostí vám představuji Růstovky – Inspirativní karty pro kluky a holky, vzniklé ve spolupráci s ilustrátorkou Marií Kolářovou. 32 inspirativních karet v sobě nese 16 vlídných sdělení, podpoří váš růst a rozvoj ve zdraví, míru a spokojenosti.

Karty k vám vždy jednoduše promluví slovem a obrazem. Povedou vás k důvěrnému rozhovoru se sebou nebo s druhými. Věřím, že osloví vaše nitro ozdravným způsobem. Pomohou vám objevit vaše zdroje a následně vašim tempem navozovat cestu postupné a smysluplné změny.

Pracujte s kartami intuitivně. Pozorně se na ně dívejte, pomalu pročítejte a dýchejte. Nechte se vést. Vnímejte sebe, druhé a situaci, ve které se nacházíte. Buďte tvořiví, hraví, naslouchající a zaměření na to dobré ve vás a v druhých. Můžete si s nimi zahrát třeba pexeso a obohatit se o poselství karetních dvojic z vašeho pohledu.

Karty mohou používat dospělí, dospívající a děti, kteří si přejí pečovat o dobré a bezpečné spojení se sebou a s druhými ve svém domácím prostředí. Svou práci také odvedou v odborných rukách terapeuta, pedagoga, psychologa, poradce, psychiatra, sociálního pracovníka či zdravotníka.

Simona Kalusová - autorka Růstovek

Karty vychází z terapeutického učení Modelu růstu dle Virginie Satirové, jejímž životním posláním bylo pomáhat rodinám a tím uzdravovat svět. Tyto karty vychází na její počest, jsou projevem mé hluboké úcty k jejímu učení.

Nákupem karet získáte překrásný dárek originálních ilustrací s inspirujícím sdělením pro sebe, své blízké či pro ty, se kterými spolupracujete.

Růstovky vznikly za ohromné podpory a obohacujícího přispění mé milované rodiny a báječných přátel. Za to jim patří velký dík.

Tady jsou: můj manžel Michael Kalus a naše děti Mišánek a Evelínka, Marie Kolářová, Kateřina Jančíková, Adéla Kramná, Jana Kašpárková, Lucie Škvaridlová, Tereza Zgabajová a Věra Nešutová.

Pokud vás karty zaujaly, směle nakupujte a sdílejte.

S díky Simona Kalusová

Darujte (si) dárek

Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky.

Nákupní košík
Přejít nahoru