Použití karet jednotlivci

Najděte si klidné a příjemné místo pro práci s kartami.

Pohodlně se usaďte a zaměřte se na svůj dech, buďte otevření novým myšlenkám a naslouchejte vašemu JÁ.

Klidně procházejte balíček karet a věnujte pozornost obrazům a textu na kartách. Vyberte kartu, která vás osloví.

Přemýšlejte o významu vybrané karty, jak se váže k vašemu životu. Zaměřte se na své pocity, vnímání, očekávání a vaše potřeby.

Rozpoznávejte spojitosti mezi kartami a svými aktuálními situacemi. Karty mohou pomoci prohloubit vaše sebepoznání a smysluplně ozdravit vaše směřování v životě žádoucím směrem. Buďte otevření, naslouchající, pozitivní a zaměření na to dobré ve vás i v druhých.

Zaznamenávejte si své myšlenky, pocity a pozorování během práce s kartami do svého deníku. To může být užitečné pro pozdější reflexi vašeho osobního růstu.

Také se soustřeďte na své zdroje (např. láska, humor, citlivost, houževnatost, schopnost pečovat), řekněte si je nebo zapište. Tím posílíte svou sebeúctu a schopnost vypořádat se s různými životními situacemi.

Vždy přemýšlejte, co dobrého se o sobě můžete naučit. Hledejte pozitivní zrna zlata i v negativních projevech nebo zkušenostech.

Pracujte s kartami pravidelně, ať formou zvolené inspirativní karty pro dané období či situaci nebo při potřebě hlubší sebereflexe.

Buďte kreativní v interpretaci karet. Přizpůsobte si svůj přístup podle toho, jak vám nejlépe vyhovuje.

Povídejte si s druhými o svých zážitcích s kartami. Sdílení může poskytnout nové perspektivy.

Buďte otevření novým zkušenostem a pozitivním změnám ve svém životě.

Použití karet je intuitivní a interpretace je individuální.

Prožijte váš osobní růst

Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky.

Nákupní košík
Přejít nahoru