Použití karet pedagogy

Karty pomáhají pečovat o stav harmonie a pohody v našem vnitřním světě. Podporují spojení s vlastními emocemi, myšlenkami a klidem, který nám umožňuje prožívat život plně a s radostí. 

Růstovky vlídně osloví nejen žáky a studenty, ale také pedagogy. Tímto propojují a podporují wellbeing všech zúčastněných. Pomáhají objevit nové příležitosti, jak porozumět sobě samým, aktivovat své skryté zdroje a prožít svůj osobní růst v lásce a radosti. Také nám přibližují svět druhých.

Karty jsou kreativní a interaktivní, podporují individuální sebe rozvoj a skupinovou práci. Lze je efektivně zařadit do výuky a podpořit tak cíle v oblasti wellbeing.

Konkrétní příklady využití Růstovek ve vyučovací hodině:

 • Hodinu lze začít tím, že pedagog vybere jednu z karet a podporuje žáky/studenty v diskuzi a reflexi aktuálních vlastních zkušeností v oblasti pocitů, vnímání, očekávání a přání.
 • Pedagog rozdělí žáky/studenty do skupin a přidělí jim/nechá zvolit jednu inspirativní kartu. Následně nechá každou skupinu diskutovat a prezentovat výstupy společné práce.
 • Pedagog podpoří žáka či studenta ve výběru jedné karty a nechá ho, aby strávil nějaký čas individuální reflexí nad obsahem karty a jejím vztahem k jejich vlastnímu životu. Následně žák či student může sdílet své myšlenky s ostatními.
 • Dále lze vymyslet kreativní projekty na základě sdělení obsažených na kartách. Žáci a studenti mohou vytvářet prezentace, koláže nebo vlastní inspirativní materiály, které reflektují obsah karet.
 • Žáci a studenti si také mohou vést vlastní reflexní deník, kde zaznamenají své pocity, myšlenky a akce inspirované kartami. Mohou tak sledovat svůj osobní vývoj a růst.

Růstovky jsou obohacující nástroj pro péči o vzájemnou důvěru a zdravou komunikaci ve vztahu mezi vámi a dítětem. Při sdílení veškerých obsahů a zejména při zpracovávání náročných situací buďte otevření, naslouchající, pozitivní a zaměření na to dobré ve vás i v druhých.

 

Také se soustřeďte na zdroje dítěte (např. láska, humor, citlivost, houževnatost, schopnost pečovat) a řekněte je dítěti. Tím posílíte jeho sebeúctu a schopnost vypořádat se s různými životními situacemi. Samozřejmě vyzdvihněte i zdroje vaší třídy, stanou se součástí vašeho školního bohatství.

 

Hledejte, co dobrého se o sobě dítě a vy můžete naučit. Soustřeďte se na pozitivní směřování v komunikaci. Pomyslně si nasaďte detektivní klobouk a hledejte pozitivní zrna zlata i v negativních projevech nebo zkušenostech.

 

Karty odvedou také dobrou práci v rámci individuálních konzultací školních psychologů, výchovných poradců s žáky či studenty. 

 

Mezi hlavní přínosy práce s inspirativními kartami patří:

 • ozdravný efekt a pocit bezpečí,
 • porozumění emocím, myšlenkám a potřebám,
 • regulace emocí a reakcí na různé situace,
 • zlepšení schopnosti zvládat stres a obtížné situace,
 • rozvoj empatie a sociálních dovedností v mezilidských vztazích,
 • soustředění se na pozitivní stránky života,
 • posílení pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty,
 • celková podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění.

Podpořte u vašich žáků touhu růst

Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky.

Nákupní košík
Přejít nahoru