Použití karet rodiči

Růstovky jsou obohacující nástroj pro každodenní péči o vzájemnou důvěru a zdravou komunikaci ve vztahu mezi vámi a dítětem. Při sdílení veškerých obsahů a zejména při zpracovávání náročných situací buďte otevření, naslouchající, pozitivní a zaměření na to dobré ve vás i v druhých.

Také se soustřeďte na zdroje dítěte (např. láska, humor, citlivost, houževnatost, schopnost pečovat) a řekněte je dítěti. Tím posílíte jeho sebeúctu a schopnost vypořádat se s různými životními situacemi. Samozřejmě vyzdvihněte i zdroje vaší rodiny, stanou se součástí vašeho rodinného bohatství.

Hledejte, co dobrého se o sobě dítě a vy můžete naučit. Soustřeďte se na pozitivní směřování v komunikaci. Pomyslně si nasaďte detektivní klobouk a hledejte pozitivní zrna zlata i v negativních projevech nebo zkušenostech.

Používejte karty s dětmi pro podporu následujících oblastí

Posílení vzájemného vztahu

Každá karta může zprostředkovávat témata nebo otázky, které otevírají prostor pro sdílení pocitů, myšlenek, vnímání a přání. 


Identifikace emocí

Karty mohou obsahovat obrazy nebo slova spojená s různými emocemi. Dítě se tak učí rozpoznat a vyjádřit své emoce a porozumět emocím druhých.


Řešení konfliktů 

Karty mohou sloužit k řešení konfliktů a zlepšení komunikace v situacích, kdy jsou emoce náročné. Společně můžete vybírat karty, které posilují sebeúctu a pocit bezpečí. Následně mohou děti a také vy otevřeně popsat své pocity, myšlenky, potřeby a doporučení, jak situaci řešit. Karty usnadňují vzájemné porozumění a řešení konfliktní situace. 


Podpora sebeúcty 

Vybírání karet s pozitivními vlastnostmi posílí dítě v jeho pocitu vlastní hodnoty. Vlídná sdělení se mohou stát vnitřním hlasem vás a dítěte, což podpoří společný růst v lásce, důvěře a radosti.


Společné aktivity

Vytváření příběhů, používání karet jako inspiraci pro určité období, hraní her nebo diskuse na základě karet zajisté přinese mnoho AHA poznání a příznivých změn ve vašem vztahu s dítětem.

Mezi hlavní přínosy práce s inspirativními kartami patří:

  • ozdravný efekt a pocit bezpečí,
  • porozumění emocím, myšlenkám a potřebám,
  • regulace emocí a reakcí na různé situace,
  • zlepšení schopnosti zvládat stres a obtížné situace,
  • rozvoj empatie a sociálních dovedností v mezilidských vztazích,
  • soustředění se na pozitivní stránky života,
  • posílení pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty,
  • celková podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění.

Pečujte o své bezpečné rodinné prostředí, kde společně můžete otevřeně sdílet své pocity, myšlenky, vnímání, očekávání a přání. Práce s inspirativními kartami je intuitivní a flexibilní, přizpůsobí se potřebám vaši rodiny. Pozorně se na karty dívejte, pomalu pročítejte a pravidelně dýchejte. Nechte se vést. Vnímejte sebe, druhé a situaci, ve které se nacházíte. Buďte tvořiví, hraví, naslouchající a zaměření na to dobré ve vás a vaší rodině.

Prožijte růst s vašimi dětmi

Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky.

Nákupní košík
Přejít nahoru