Použití karet terapeuty

Vytvořte prostor s klidnou atmosférou, kde se klient i vy cítíte pohodlně a bezpečně.

Začněte lehkým rozhovorem, abyste vytvořili spojení s klientem. Již v úvodu a v průběhu práce s klientem se na klienta soustřeďte celostně, uvědomujte si jeho zdroje (např. láska, humor, citlivost, houževnatost, schopnost pečovat), vynořte je a klienta s nimi propojte. Tím posílíte jeho sebeúctu a schopnost vypořádat se se zátěžovou situací.

Zjistěte, jak se klient cítí. Pokud je potřeba, věnujte se krátkou chvíli dechovému cvičení pro zklidnění a propojení s tělem.

Dále se klienta zeptejte, zda má nějaké konkrétní téma, kterému by se chtěl věnovat.

Požádejte klienta, aby si vybral několik karet nebo jednu, která ho nejvíce zaujme.

Zaměřte se na prvotní reakce klienta na vybrané karty – co ho zaujalo nebo jak na něj karty působí.

 

Podpořte klienta v popisu myšlenek ohledně chování, pocitů, vnímání, očekávání a tužeb spojených s vybranými kartami. Veďte otevřený dialog, kde klient může sdílet své pocity, poznatky a postřehy. Společně zkoumejte hlubší významy a spojení s jeho životem.

 

Společně formulujte cíle a konkrétní kroky pro osobní rozvoj klienta. Podporujte klienta v přijímání zodpovědnosti za uskutečnění pozitivních změn v životě.

Pomozte klientovi reflektovat, co se o sobě klient během společné práce naučil a jak mohou tyto poznatky ovlivnit jeho život. Jak může smysluplně uplatnit nové poznatky ve svém každodenním životě.

Shrňte stěžejní body společného setkání a ověřte si, že klient má jasný směr a naději pro další kroky v procesu osobního růstu.

 

Mezi hlavní přínosy práce s inspirativními kartami patří:

  • ozdravný efekt a pocit bezpečí,
  • porozumění emocím, myšlenkám a potřebám,
  • regulace emocí a reakcí na různé situace,
  • zlepšení schopnosti zvládat stres a obtížné situace,
  • rozvoj empatie a sociálních dovedností v mezilidských vztazích,
  • soustředění se na pozitivní stránky života,
  • posílení pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty,
  • celková podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění.

Podpořte růst vašich klientů

Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky.

Nákupní košík
Přejít nahoru